Dagmar

 

 

Biografi

daggi_redigerad-2

Jag heter Dagmar Liljedahl (f. 1938).

 

Efter att ha gått ut Lärarseminariet (1961) har jag arbetat som lågstadielärare. Jag älskar mitt yrke och att få ha med barn att göra. Deras spontanitet och inlevelse är och har varit en stor inspirationskälla för mig.

 

Jag är uppvuxen i ett konstnärshem. Min mor, Anna Lisa Bergström, var  utövande konstnär med ett måleri som präglades av att med färg och form återge naturen. Hon var medlem i Roslagens Konstnärsgille - utöver ett stort antal egna utställningar deltog hon också i många samlingsutställningar.

 

Jag lärde mig tidigt att se och hantera färger och hur man kan gestalta med färg och form. Under mitt yrkesverksamma liv (1972 – 2001) har mitt konstnärskap för det mesta ägnats åt att inspirera egna barn och mina lågstadieelever.

 

På lärarseminariet (1959 – 1961) hade jag en fantastisk bild- och färglärare som hette Gunnar Sandberg. Han inspirerade mig till att arbeta med varierande tekniker och uppmuntrade mig att fortsätta att återge världen på mitt sätt. Detta har präglat mitt måleri allt sedan dess. Övriga studier har skett hos Curt Källman 2001-2009, Anders Wallin 2009, 10, 11, 12.

 

Jag är medlem i Roslagens Konstnärsgille.

 

 

Mitt måleri speglar mitt inre – mitt intuitiva och spontana jag. Det abstrakta i mina målningar är inte en återgiven verklighet utan ett uttryck för något som ännu inte är ett igenkännande utan något som utmanar till att tänka och känna - jag kallar det för ”visuell abstraktion”.